Ден 10: От квартала до краищата на света

10. Ние сме призвани да бъдем апостолски център, който помага на хората да израстват в познанието на Бога в нашия град и в страната ни, както и по целия свят, където Господ ни призове.

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

Какво означава това едно Тяло да бъде „апостолски център“? Какво се очаква да прави един Апостолски център?

За разлика от религиозните институции, които действат по-скоро според принципите на уставновени организационни политики и техники, даден апостолски център е подчинен на водителството на Святия Дух и по този начин на Главата Исус.

Това може да означава едно нещо за определен апостолски център и друго за друг. Но знаем, че има и някои черти и принципи, които са общи, и те могат да бъдат идентифицирани през вековете в общности, движени от апостолска благодат.

Апостолският център е Тяло, сформирано в резултат на действието на апостолска благодат, а именно водителството и силата да бъде положено началото, да бъде развито и умножено едно дело (дейност), която включва в себе си сформирането на апостолат (лидерско тяло, представляващо трите основни духовни позиции (дарби на служение) в Новозаветната Църква: апостол, пророк и учител, както и други хибридни дарби, свързани с апостолата; включва организирането на общност (духовно Тяло, традиционно наричано „църква”), както и поставяне началото на различни дейности, които имат за цел да служат на отделните нужди – било то сред вярващите, или в обществото като цяло.

–  Апостолското дело не е нещо религиозно и мистично. Това са инициативи и дейности, свързани с проповядването на Евангелието, както и просветителска, културна, гражданска и милосърдна дейност.

Апостолски мандат: това е Словото, чрез което Святият Дух изговаря Божията Воля и възлага отговорността и призива на пратения от Бога апостол и на общността, която се сформира като следствие на този мандат.

Апостолската мисия засяга цялостната дейност в дадена територия. В предишни времена, когато мисионери са се заселвали сред местното население, целият им лагер се е наричал „мисия”. Всеки апостолски център има отговорността ясно да дефинира какво е призван да прави и как може да повлияе в света: от местната общност (квартала), до града или селото, в които се намира, след това в нацията и до края на света. Това може да стане чрез свързването в апостолски мрежи, които влияят на местни, национални и интернационални нива.

 

Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом