Ден 12: Просвещение

12.Ние сме призвани да бъдем образователен център, както и да служим на обществото чрез различни инициативи, включително граждански,  основани на нашите християнски убеждения.

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

Наблюдавайки развитието на народа ни през последните 27 години, не е трудно да стигнем до заключението, че тепърва имаме нужда от Просвещение, а не само от духовно Съживление. За много години сме смятали, че ако само измолим още едно чудо и ако видим нещо по-зрелищно от Бога, например зрението на някой незрящ да се възстанови или глух да започне да чува, тогава цяла България ще повярва – ако само можем да видим едно такова чудо, да го запишем на видео и да го покажем по телевизията!

Но нещата не действат така.

Първо, Бог иска да ни даде чудеса, понеже обича тези, които имат нужда от тях, а не за да повярват останалите.

Второ, дори и 100 чудеса да документираме и да покажем по телевизията, това няма да промени невежеството у хората. Невежество относно духовните неща, както и невежество по отношение на историята – нашата родна и на света.

За години вече наблюдавам как дори хора, които са минали през държавната система на образование, демонстрират завидно ниво на незапознатост с важни факти, свързани с историята – както на света, така и на България. А голяма част от истината за нашето минало е била крита от нас и/или изопачавана.

Това обаче не свършва с историята: Просвещението има за цел да ни запознае с основите на юдео-християнската цивилизация и да помогне при сформирането на християнски морал и светоглед. Само тогава можем да се надяваме на едно ново духовно начало в своята нация.

Ние ще постигнем това чрез всякакви по рода си просветителски дейности, които ще имат за цел да обогатят хората, да ги запознаят с християнското разбиране за човека, за семейството и обществото.

Това дело е реформаторско по своя характер, трудно е и неблагодарно. Може и да се провалим. Но ако не опитаме, това ще е истинският ни провал. А ние не можем да го допуснем.

 

Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом