Ден 14: Историята е важна

14. Ние признаваме историческата значимост на християнството и на българската православна традиция за оцеляването и съхранението ни през вековете като нация.

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

Защо е важно за всички нас да признаем и оценим приноса на българската Православна традиция за опазването на нацията ни? Понеже независимо от това дали считаме себе си за православни или не, остава си истината, че Православието е изиграло важна, ако не решаваща роля, за формирането и запазването на националната идентичност на българите.

В едно свободно общество всеки трябва да има правото да се самоопредели, що се отнася до религиозните си убеждения, или липсата на такива. Не само това, но ничии човешки и граждански права не би трябвало да бъдат накърнени, независимо от това какъв вид вяра е избрал да изповядва един човек. Това е част от идеята за свободата, което означава не върховенството на дадена личност (диктатор, цар или император), а върховенството на закона, пред когото са равни всички, независимо от техните раса, пол, етнос, религиозни убеждения или липсата на такива.

Същевременно, за всеки разумен човек е повече от ясно, че историята на България включва един дълъг период, през който българският народ не е имал собствена държава и не е бил суверенен в своите земи. Запазването ни като народност е тясно свързано с Православната вяра и традиция, нещо, от което са се ползвали всички, включително и тези, които не са я споделяли.

Това не означава, че като българи трябва задължително да сме съгласни с политиките или културата на поведение на днешната религиозна институция – Българска Православна църква. Тази институция, ако има претенции за някаква роля в българското общество днес, трябва с действията си да заслужи своята репутация на институция, която служи на Бога и на обществото. Повече от ясно е, че както в миналото ни, така и днес, има хора в тази система, които са и боголюбци, и родолюбци и служат и на нуждите на обществото. Това обаче не дава правото на институцията БПЦ като цяло да претендира за специален статут, още повече за сметка на други вероизповедания.

Протестанти и католици през годините, по едни или други начини, също са давали своя принос за Родината. За съжаление, войнстващи, реакционно настроени фигури в различните вероизповедания често избират пътя на противопоставянето, с цел спечелване на последователи и това никой никога няма да може да промени. Можем само да се образоваме за историята на християнството и всеки да реши за себе си кое вероизповедание ще избере. Можем също да се молим за взаимно зачитане на нашите различия и за единството между нас като българи, в името на по-голямото добро и в името на бъдещето на нацията като цяло.

Каним ви да се абонирате към мейлинг листа ни, ако желаете да ви държим в течение на издаването на нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом