Ден 9: Вселенска общност

9. Ние вярваме, че Тялото Христово е вселенска общност, съставена от хора от всяка раса, етнос, пол, възраст и култура.

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

В настоящото време на политическа коректност и мултикултурализъм е важно да се отбележи, че исторически погледнато, християнската вяра най-много уважава различията между хората. Според апостол Павел:

…всички сте Божии чада чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Послание към Галатяните 3:26-28

Християните нямат нужда от държавата, която да им натрапва своето разбиране относно това какво означава да приемаш своя ближен. За нас учението на Исус има много по-голям авторитет от постановленията на земни власти и авторитети. Всъщност, юдео-християнският мироглед и ценности са в основата на формирането на това, което наричаме „цивилизован свят“, а именно Западната християнска цивилизация, заедно с всички нейни недостатъци.

Тялото Христово е призвано да бъде една общност, в която висшата ценност е ЖИВОТЪТ във всички негови проявления, включително изявен чрез различните раси, етноси, възрасти, полове и кулутури на човешкото общество. Този постулат в нашата Харта би трябвало веднъж завинаги да изясни отношението ни на хуманност и любов към ближния, което няма нищо общо с каквито и да са политически наложени изисквания и очаквания.

Същевременно, ние не сме наивни и разбираме, че определени култури са сериозно компрометирани и са били носители, както исторически, така и до днес, на едни или други порочни вярвания и практики. Било то комунизъм или ислям, ние не си правим илюзии относно скритите намерения на хора, обсебени от нечестиви идеи, да инфилтрират общности от свободни хора, както и да дестабилизират такива общности.

Според нас едно истинско Тяло, една общност, свързана чрез истината на Бога и Неговата сила и любов, може и трябва да бъде пример за приемане и любов към ближния, който и да е той, какъвто и да е неговият или на семейството му произход и минало, социален статус или живот в греха. Отхвърляме идеята за „чиста раса“ и „национална църква“, които експлоатират християнската вяра и създават политически или човеконенавистни идеолигии на базата на своеволни, невежи или преднамерени тълкувания на Библията.

Тялото Христово е духовно по естество, сформирано от хора, преживели преломна духовна промяна, които са излезли от греха и духовната тъмнина. Те не са просто индивиди, които стават членове на една или друга социална подгрупа на базата на естествени белези.

А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. Деяния 13:1

Ето един пример за расово, класово и културно многообразие сред самото лидерство на Антиохийската еклесия в лицето на Варнава (евреин, фарисей), Симеон (Нигер, от африкански произход), Луций (киренееец, не от центъра на цивилизацията, или иначе казано, „от провинцията“), Манаин (високопоставен и влиятелен, образован мъж от елита на обществото). Всички тези мъже бяха свръзани в любовта си и в познанието на Създателя и Спасителя Исус. Различията им бяха предимство, понеже им помагаха да разберат по-добре своя свят и да се свържат с хората, а не ги разделяха или противопоставяха.

По същия начин и ние сме отворени да приемем хора от всяка култура, раса, класа, етнос, пол и възраст като носители на Божия образ и подобие.

 

Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом