За смисъла на живота, логотерапията и още …

(резюме на тема 4 от поредицата „Беседи за мислещи хора”) Търсенето на смисъл е първична мотивация в човешкия живот и когато не е задоволена, хората страдат. Такова страдание може да прерасне в болезнено състояние, което временно да се отрази на качеството на ежедневния живот. След инстинкта за оцеляване, намирането на конкретен смисъл на живота е двигател в личността за пътуването й през живота. Д-р Виктор Франкл, австрийски психиатър и невролог,

Continue reading »