Кой е наистина Исус (част първа)

Нека поговорим за идентичността на Исус.  Има вероятност, проповядвайки традиционна християнска доктрина, да допускаме изкривяване относно това кой е Той и кой е бил – Исус от Назарет, известен още като Христос, което е превод на думата „Месия”, която пък е транслитерация на думата „Машиах”. Това поучение има за цел да предизвика размисъл, а не антагонизъм. Целта тук не е да бъде накаран някой да се чувства глупаво. Никой от

Continue reading

Ден 2: Исус Христос от Назарет

2. Ние сме поверили спасението на своята душа на Бого-Човека Исус Христос от Назарет, Който предаде Себе Си за греха на света и възкръсна от мъртвите на третия ден – на Месията, обещан на Израел и на света от Бога на Авраам, Исак и Яков. Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център Прелом. Можете да следите

Continue reading

Кой ходи с Бога?

Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. Битие‬ ‭6:9‬ ‭ Както по времето на Ной, така и сега, живеем в порочно време, култура и поколение. Думата за „непорочен“ тук е древната арамейска дума „тамим“, която означава „без дефект, цялостен“. Същата дума е употребена по-късно в Тората, за да опише жертвените животни, които трябваше да са без „порок“ или „дефект“. Ап. Павел казва

Continue reading