Ден 5: Единство с Бога

5. Ние сме и се стремим да бъдем едно и постоянно свързани с Господа чрез Святия Дух, което е тайнството на вярата. (1 Послание към Коринтяните 6:17)

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

Какво означава някой да е „вярващ“? За някои хора това не е нищо повече от приемане в ума си, че „има някаква сила“ или че „има възмездие“, или просто да приемат идеята, че има Бог. И толкова. Без да звучим пренебрежително към религиозните чувства на когото и да е, тези от нас, които разбират Библейското схващане за това какво означава да си вярващ, трябва да не се съгласим с подобно схващане.

До идването на Исус, според Библията да бъдеш „вярващ“ означаваше да си роден евереин, което автоматично правеше всеки от потомството на Авраам част от Завета и приемник на Божиите благословения. Но дори пророците говореха от Бога за това, че идва ден, в който ще бъде сключен Нов завет от Бога с Израел и с останалия свят. Този Нов завет щеше да се сключи чрез жертвения Агнец Исус – Завет за прощение на греховете на всички хора от всички племена, раси и култури. Чрез жертвата на Исус грехът на цялото човечество бе прикован на Кръста и цялото човечество бе спасено чрез Неговото възкресение от мъртвите. Всички хора днес могат да има връзка и завет с Бога. А това означава преди всичко да сме свързани с Него чрез Святия Дух – да Го познаваме лично, да имаме общение с Него, да чуваме Неговия глас, да бъдем водени от Него. Какво велико обещание само! Каква надежда! Каква сила – никога да не бъдеш вече сам в този свят. Винаги да знаеш, че си едно с Него, че имаш достъп до Него – твоя Създател и Спасител.

Чрез силата на новорождението ние влизаме в общение с Бога. Святият Дух ни прави едно с Него. Когато се молим, имаме директна връзка с Бога, която не минава през никой човек. Той ни говори, утешава, изцелява и дава сила.

Това единство с Бога чрез вяра и чрез Святия Дух е тайнство. То е невидимо за човешкото око, никой човек не може да го „замери“… никой не може да го манипулира. Ние ставаме едно с Бога и същевременно се стремим да Го търсим, да желаем да бъдем едно, да Го познаваме повече. Това ни поставя в положението на едновременно намерили и търсещи, свързани и копнеещи за връзка с Бога. Такова е естеството на живота ни с Него.

Защо е важно за едно духовно тяло да разбира това привидно протвиоречие? Осъзнаването на тайнството на вярата би трябвало да ни помогне да дадем на всеки времето и пространството, от които човек се нуждае, за да намери себе си в този процес, да мине през него, да извърви собствения си път. Легалистични църкви налагат всякакви „хомоти“ на хората, „морализират“ и изпадат в никому ненужен религиозен педантизъм и списъци с позовлени и непозволени неща. Ключът към правилното развитие, било то на едно дете или на един вярващ, е правилният баланс между показването на безусловна любов и просто оставянето на човека „да съществува“, но от друга страна поставяне на граници, което също е форма на любов. За жалост, повечето от нас не осъзнаваме или не сме способни да дадем нужната любов, преди да имаме моралното и духовното право да слагаме граници. Легализмът изцяло игнорира субективния характер на вярата и свежда всичко до спазавнето на норми и правила. Макар те да са извлечени от Библията, ако са наложени без разпознаване на най-важното – единството с Бога и животът идващ от Него, се превръщат в нищо повече от още едно бреме, тегнещо на съзнанието на човека, стресиращо и налагащо чувство на срам и вина.

Ние разпознаваме спасителната сила на Божията благодат, която се предава в живота ни чрез единството и търсенето на единство с Бога чрез Святия Дух, който обитава в нас.

 

Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом