Ден 8: Тялото Христово е надеждата на този свят

8. Ние вярваме, че първостепенното и най-важно призвание за нас е да служим на Бога като Го търсим и служим на своите семейства, на Тялото Христово и на света. Ние разбираме, че е лична отговорност на всеки вярващ да израства в духовно знание и разбиране както на Свещените Писания, така и на Божието действие през човешката история досега.

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

Ние вярваме, че Тялото Христово, а именно всички хора, които наистина са познали Исус, преминали са от духовен мрак в светлина и са водени от Святия Дух – именно те са надеждата на този свят.

Тялото Христово е универсално, т.е. съставено е от хора – мъже и жени, от всяка раса, култура, възраст и етнос. Това поучение е важно по две причини:

  1. Важно е всеки етнос, всяка националност и народ да осъзнаят себе си в своята национална идентичност. Писанията са пълни с примери за това как пророците и апостолите говорят на цели общности от хора. Сам Бог адресира дадени групи от хора по един начин, а други по друг. Това означава, че е важно да позволим на Святия Дух да ни говори конкретно за всяка нация, както и за различните етнически групи и култури, които вероятно са част от дадената нация.
  2. В същото време е важно да осъзнаем, че Бог желае различните нации и култури да намерят примирение в Христовата истина и любов. Това сформира Тялото Христово – общност на изкупените от греха, а не общение на хора с един или друг цвят на кожата или с еднаква културата.

За съжаление, действителността показва други реалности. Вярващи от различни страни и културен произход могат да са единни и са показвали това през годините. Но много от тях не са. Никой не може да принуди хората да правят нещо насила – трябва да бъде поучавано за това, да дойде убеждение у тях, те съзнателно да пожелаят проявлението на този „нов народ“ и да положат усилия, за да сформират единно Тяло, което прославя Исус.

 

Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом