Оскверняването на вътрешния храм

Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява. Матей‬ ‭15:19-20‬‬

Нека обърнем внимание на това, което поучава тук Исус.

Нечисти, греховни неща, които излизат от нас, са тези, които ни оскверняват духовно. Думата в оригинал от гръцки е „койнос“, което означава „ежедневен, обикновен, народен“. Носи смисъла на нещо плътско, нормално за падналата човешка природа. Хубавата българска дума „оскернявам“ в този случай предава много добре идеята – поругаване с нещо свято.

Представете си храм, който хора тачат като свято обиталище за Божието Присъствие, но бива надраскан с графити, стъклата му биват натрошени и бива погромен от вандали.

Когато позволим на греха в нас да пусне корен, когато таим зли мисли, планове и желания, тогава се стига и до вършене на нечестиви дела, които оскверняват душата, ума и въобще цялостния човек като мисъл, енергия, характер и състояние. Силата на греха е много по-голяма от това, което повечето хора си представят, основно понеже грехът действа в нас чрез заблуда и пожелания, които усещаме много реално.

Исус поучава, че вътрешното състояние е това, което осквернява и ни прави противни на Бога, а не пропускането на един или друг религиозен ритуал (виж контекста на цялата 15-та глава на Евангелието на Матей).

Ето някои начини да не се стига до такова състояние:

1. Напрви си духовна „себе-инвентаризация“.

Всеки би трябало да изучава Словото, да стои пред Бога в молитва и да бъде духовно чувствителен към Святия Дух, Който е нашето духовно огледало. Ако съзнателно не търсим Бога за това, разтлението влиза в действие чрез семената на злото, които непрекъснато някой подхвърля в двора на душата ни (познати, непознати, колеги, съседи, телевизия и т.н.).

2. Изучавай живота на хора, които са познавали Бога.

Има толкова много написано за живота на хора, които са познавали Бога – както в Библията, така и в историята по принцип. Какво научаваш от разказите за техния живот? Какво се опитваш да направиш част от своя живот?

3. Търси връзка, контакт, взаимоотношение с хора днес и сега, които смяташ, че познават Бога.

Благодарен съм, че не съм останал без човек близо до мен през вече близо 30 години ходене във вярата – хора, от които да мога да науча нещо, които да ме предизвикат, насърчат и да изкарат наяве неща у мен, които трябва да се махат. Плътският човек в нас винаги иска да приравни всички, вкл. и Бога, до нещо, което не ни предизвиква и не ни създава дискомфорт. Исус обаче беше хем приятел със Своите апостоли, хем непрекъснато ги предизвикваше към вътрешен духовен растеж и промяна. Днес Исус може да ни служи така чрез други хора, които праща в живота ни.

Вкратце:

  • Вътрешното ни духовно състояние е от първостепенна важност. Всяко зло започва като вътрешна мисъл и желание.
  • Исус осветли безсмислието и безсилието на религиозните предания, ритуали и традиции да ни променят отвътре.
  • Бог знае как да промени вътрешното ни състояние, ако ние го поискаме и ако Го търсим съзнателно за това.