От Отговорност към Здраве

(резюме на беседа 9 от поредицата „Беседи за мислещи хора”)

Животът ни не ни принадлежи. Трудна за осъзнаване истина. Ние не сме произвели своя си живот, нито този на някого другиго, дори на нашите деца. Ние ги зачеваме и раждаме според както ни е дадено. Нищо от Самия Живот не сме изработили сами. Животът ни (и всичко, което той включва) ни е бил даден. Бил ни е поверен … да го изживеем по възможно най-добрия начин. Хората с такъв тип мислене съзнават, че са отговорни за живота си – от любов към себе си, към близките си, към Този, който им е подарил Живот.

Не всички хора обаче мислят така. Повечето смятат, че животът им е вид частна принадлежност и си го живеят както те намерят за добре. Друга част са убедени, че нищо в живота не зависи от тях. Каквото дойде, това е. Ако някой се погрижи за тях, добре. Ако не, значи не са имали късмет.

Осъзналите личната си отговорност към дадения им живот се отличават със самостоятелното си мислене и внимателно взимане на решения, засягащи важните области на Живота. Една от най-важните такива е нашето Здраве.

Още в Битие 3-та гл. четем за първия грях на човека – първото му непоемане на лична отговорност, след като за първи път Истината беше заменена с полуистина. „А грехът, като се развие напълно, ражда смърт.” (Яков 1:15). Развитието на греха започва в мисълта на човека, продължава чрез думите му, реално се изявява в делата му. Затова с увереност можем да твърдим, че здравето започва и е тъждествено на здравомислието. „Защото Бог ни е дал не дух на страх, а на сила, любов и здрав разум.” (2 Тим. 1:7) Здравомислието е белег на осъзнатия, на духовния, смислен човек, който разбира, че във всички случаи (дори когато той лично не е виновен за разрушаването на здравето си), сам е отговорен за възстановяването си.

В съвременния цивилизован свят човекът е поставен пред избор: да се погрижи съзнателно и целенасочено за здравето си (в партньорство с добри лечители/помощници), или да го остави в ръцете на други (най-често – хора на системата, създадена на базата на западната медицина и фармацевтичната промишленост). Личният отговорен избор активно въвлича самия човек в оздравяването му (личния му Път на Изцеление), а в другия случай той е пасивен потърпевш, предал правото над собственото си здраве много често на неблагонадеждни експерти, самите те затънали в ограничен тип мислене.

Разбира се, в днешния век не можем без лекари и медицински специалисти. Но всеки път имаме избор, а най-висшият избор е Изборът на Живот. Здрави и дълголетни са тези, които са се научили как да опазват, сътворяват и обновяват здравето си чрез смирение с непрестанно действащите изцелителни процеси във всеки един от нас и между нас.

Възможността на човека да се погрижи осъзнато за своето здраве е сериозна крачка към личното израстване. Поемането на Лична Отговорност за здравето ни, на основата на здравомислие и информираност, чрез търсене на Истината, ни прави по-здрави всеки ден и носи дивиденти за хората около нас и за идващите поколения (Матей 13:45,46).

 

Боряна Коцева