Пратен от Любов

Пратен от Любов

(резюме, различно от другите …)

 

    Дали всеки един от нас е заченат и роден от любов?! А някой учил ли ни е КАК се обича? Не, това не са риторични въпроси (макар много да бих искала ДА СА).

Световно известният библейски стих:

      „Защото Бог ТОЛКОВА възлюби света, че прати Своя единороден Син, да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Евангелие от Йоан 3:16)

ни казва нещо много важно – че поне един представител на човешката раса е пратен на земята от любов.

А колко силна трябва да е тази любов, за да даде живот? – „ТОЛКОВА”. Божията любов е ТОЛКОВА силна, че дава живот. Тя е екстремна. Екстремната любов би трябвало да е извор поне на най-важните актове в живота ни, както е била и на нас самите.

Повечето хора (в това число и християни) смятат, че Христос е пратен, за да умре. Защо хората мислят така? Предполагам, че защото (несъзнателно) идентифицират Христос със себе си, вместо съзнателно (поне) да правят точно обратното – да идентифицират себе си с Христос. Естественият ход на живота на човека започва с раждане и свършва с умиране. Това означава, че много християни – тези, които са в Него и Му принадлежат, идентифицират Месията със собственото си житие на този свят, вместо да идентифицират себе си с Него, Божия Син. Исус Христос дойде на земята не само да умре; Той се роди, живя, умря и възкръсна. Изпълни всичко, за което беше пратен от екстремната, преливаща Божия Любов – да премине през целия, завършения и съвършения цикъл на Живота. Чрез Самия Себе Си изпълни целия Живот, замислен и даден от Любящия Го Баща.

Всеки човек, повярвал във възкръсналия Месия, е приел в себе си истината и за естествения, и за свръхестествения (духовен) живот. Приел е, че животът не приключва с физическо умиране, а продължава чрез възкръсване (1 Коринтяни 15:12-36). Всяко живо нещо има в себе си семе, което се засява, расте, умира и възкръсва. Това е Принципът на Живота, заложен в спиралния Цикъл на Живота, в който всички ние сме възлюбени участници.

Осъзнаването на истината, че чрез дълбоко и лично идентифициране с Исус Христос всеки човек се вписва в реалността на стиха от Евангелието на Йоан (3:16), променя цялата парадигма на човешкия живот. Живот, който много често изглежда скапан, смотан, пълен с грешки, неуверености и низости (или поне така го възприемаме). Въпреки и заедно с всичко това –

 

Всеки човек е пратен на земята от любов, от Божията любов.

 

Боряна Коцева