Публична подкрепа от вярващи от 14 декември 2012 г

14 декември, 2012 г.
 
Ние, вярващите от Християнски център „Прелом“ и вероизповеданието „Апостолска реформирана църква“:
Категорично заставаме зад личноста, авторитета и служението на апостол Георги Бакалов. Ние осъждаме всеки опит да бъде подронен авторитета му чрез кампания от клевети и лъжи, които не почиват на никакви факти.
Ние заявяваме, че хората, обвиняващи апостол Георги, нямат никакви доказателства за посочените обвинения. Те са безпочвени, базирани на лични нападки и субективна интерпретация; подбудени от желание за разруха, лично неудовлетворение, но не и от желание да се докаже истината.
Ние декларираме, че повдигнатите обвинения представляват целенасочено очерняне личността на Георги Бакалов с цел уронване на доброто му име и кампания, наподобяваща виртуален линч. Това е опасен прецедент, понеже той създава предпоставки публични личности да се окажат в същата позиция без да са налице конкретни факти.
Ние остро осъждаме този акт и категорично заставаме зад апостол Георги Бакалов. Ние вярваме, че той е призован от Бога, пратен да проповядва евангелието по света и да установява Неговото Царство на земята. Ние вярваме, че тази динамика на Царството е свързана с истината. Проповядването на истината и изобличаването на греха предизвикват вътрешните мотиви на сърцето и оттам излизат скритите неща. Ето защо тази атака е дело на хора, които прехвърлят своите неудовлетворения, лични разочарования, неуспехи, нереализирани очаквания и несбъднати амбиции върху дадена личност, в случая апостол Георги Бакалов, като по този начин се опитват да оправдаят нежеланието си да поемат отгворност за своя живот.
Ние сме видяли плода на Святият Дух в живота му както чрез лични срещи, така и чрез проповедите му, международното му служение и добрите му резултати. Ние самите сме плод от неговото служение.
Ние вярваме, че публичното омаскаряване на дадене личност без доказателства е плътско и демонично по произход. От друга страна ние вярваме в силата на Христовата любов и Неговата прошка за всеки един, който изповяда своя грях и се обърне от него.
Ние категорично заставаме зад апостол Георги Бакалов и напълно го подкрепяме.
С уважение:
1. Калоян Курдоманов
2. Нина Курдоманова
3. Стоян Георгиев
4. Снежина Георгиева
5. Радослав Илиев
6. Елена Илиева
 
(Ако се присъединявате към Декларацията ни, можете да ни пишете на prelom@prelom.bg и да посочите „да“ в полето за Subject!)

7. Адриана Страхилова
8. Христо Гюрковски
9. Даниела Беличовска
10. Деляна Веселинова: „Това, което съм днес като вярваща, съпруга, майка и личност, до голяма степен дължа на Ап. Георги Бакалов и съпругата му. Това са хората, които – с пример – са ме научили да обичам вярата, истината и доблестта повече от всяко друго нещо. Завинаги ще съм им благодарна за това. Плодът от техния живот и служение е недвусмислено изявен, на земя и небе, в множеството свидетелства за възстановени животи и семейства.“
11. Елена Дянкова
12. Катя Аргирова : „Аз и моето семейство подкрепяме декларациаята. За нас апостол Георги е достоен и почтен, честен и верен. За нас е чест, че той е наш апостол и духовен баща.“
13. Димитър Аргиров
14. Радост Аргирова
15. Елисей Аргиров
16. Костадин Страхилов
17. ап. Христо Кънев, църкав „Правда, мир и радост в Святия Дух“, гр. Бургас
18. Борил Борисов, църква „Царство на Христос“, Габрово
19. Даниела Борисова
20. Ани Недкова
21. Лилия Захова
22. Александър Василев
23. Цветомир Мичев
24. Боряна Коцева
25. Галина Момчева
26. Ангел Ангелов
27. Тереза Терзиева
28. Николай Наков: “ Напълно подкрепям декларацията. За мене апостол Георги е достоен, честен и почтен човек. Апостол Георги е мой духовен баща и е бил винаги близо до мене и моите близки.“
29. Иво Орешков: “ До голяма степен днес съм това, което съм, като личност, поради примера, вярата и бащинството на апостол Георги Бакалов. Считам себе си за плод на неговото служение и отдавам славата на Бог!“
30. Христо Коцев
31. Огнян Чипев
32. Ивайло Вълчанов
33. п-р Георги Якимов, църква „Кармил“, гр. Ямбол
34. Евелина Николова
35. Лъчезар Ралчев
36. Зорница Александрова: „Познавам Георги Бакалов и съпругата му от 20 години. Те са били голямо насърчение и подкрепа за мен и семейството ни. В много трудни моменти са били до нас. Видяла съм от тях само добро и нито едно от злите неща, в които са обвинявани в така нареченото Отворено писмо.
37. Габриел Илиева
38. п-р Евгения Попова, църква „Царство на Христос“, гр.Габрово
39. Николай Янакиев
40. Елена Янакиева
41. п-р Сунай Маджуров, гр. Разград
42. Елиза Маджурова
43. Кичка Милева
44. Теодор Стойнов: „Аз подкрепям Апостол Георги Бакалов!
Категорично смятам, че това публично хулене на неговата личност е просто атака от Лукавия.“
46. Стефан Хризанов: „Аз и моето семейство ви подкрепяме, гр.Порто  -Португалия
47. п-р Петър Пеев, църква „Победоносна благодат“, гр. Перник
48. Алиса Пеева
49. Бистра Бичева
50. Петко Петков: „Апостол Георги е РЕФОРМАТОР!!! Искрено подкрепям делото, служението, което Господ постави в живота Му.“
51. Данаил Александров
52. Милена Бенбасат
53. Спас Вълов
54. Ангел Ангелов
55. Аглика Ангелова
56. п-р Ивайло Маринов, гр. Луковит
57. Тома Манчев, гр. Дения, Испания
58. Мария Манчева, гр. Дения, Испания
59. Мая Вълчанова
60. п-р Стефан Ивов, гр. Ст.Загора
61. Боряна Стамова
62. Ивайло Захариев: “ Георги Бакалов е моят апостол. Аз съм плод на неговото дело и съм благодарен на Бог за това. Заставам зад апостол Георги и напълно го подкрепям!
63. Десислава Дамянова
64. Екатерина Начева
65. Ваня Иванова
66. Илка Дончева: „Апостол Георги продължава да е пример и вдъхновение за мен и семейството ми повече от 20години. Благодарни сме на Бог за ап.Георги и съпругата му, от които сме получили толкова много любов,грижа и насърчение през всичките тези години.“
67. Райчо Дончев
68. Славена Панева
69. Цветелина Орешкова
70. Гергана Николова
71. Невена Божанова: „Подкрепа за декларацията за ап.Георги.Той е този,който ме е родил във вярата и е мой духовен баща и авторитет, повлиял толкова много в живота ми за положителна промяна.“
72. Любомир Авджийски
73. Десислава Рангелова
74. Василена Коларова
75. Христина Узунова
76. Румянка Захариева
77. Васил Захариев
78. Вили Атанасова
79. Светла Кайндл, гр. Инсбурк, Австрия
80. Драгомир Драгоев
81. Росен Йеротеев: „част от ХЦ „Прелом“ от 2005 г.
Подкрепям апостол Бакалов! Аз НЕ вярвам на всичко изписано по негов адрес!“
82. Анна Коцева
83. Антон Коларов
84. Лили Генадиева: „Подкрепям апостол Георги Бакалов! Той е мой духовен баща и 20години за мен е пример за вяра и посвещение в служенето му на Бог.“
85. Диана Мирчева: “ Присъединявам се
към декларацията във връзка със отвореното писмо срещу апостол Георги.
Твърдо съм против твърденията на бившите членове на църква Прелом.“
86. ап. Иво Койчев, АХЦ „Живот в слава“, гр. Стара Загора: „Георги Бакалов, моят приятел, апостол и съработник! Приятелю, винаги съм се възхищавал на твоята вярност към Бога и морален интегритет, които много пъти са ме вдъхновявали в живота и служението. Нашите животи и служения са вплетени в едно, за да видим Божията цел, осъществена в нацията ни.“
87. Ирена Крачунова: “ Аз вярвам в апостол Георги Бакалов,защото той много пъти е доказал,че обича и вярва във всеки един от нас!Не вярвам на нито една лъжа по негов адрес и знам,че един ден ще има справедливост!“
88. Георги Петков
89. Христина Диамнадиева: „Заявявам подкрепата си за ап.Георги. Клеветите трябва да спрат!“
90. Невена Георгиева: “ Би било гордост да има повече борбени хора като ап.Георги Бакалов, служител на Бога и обществено ангажирана личност!“
91. Огнян Тасев
92. Боряна Панчева
93. Бисер Панчев
94. Марга Панчева
95. Атанас Петров: „Логично е Божи мъж като ап.Георги с такава власт в духа да бъде атакуван. Това не подронва авторитета му! Аз съм плод на неговото служение. Заставам зад него, аз и семейството ми.“
96. Веселина Петрова
97. Весела Михова
98. Спас Христов
99. Десислава Христова
100. Ели Александрова
101. Цветомил Гемижев
102. Пенка Петрова
103. Кръстю Гергов
104. Борис Мончев
105. Валерия Кръстева
106. п-р Румен Попов, църква „Царство на Христос“, Габрово
107. Илиян Илиев, църква „Царство на Христос“, Габрово
108. Калина Илиева, църква „Царство на Христос“, Габрово
109. Павел Попов, църква „Царство на Христос“, Габрово
110. Йоан Попов, църква „Царство на Христос“, Габрово
111. Грета Илиева, църква „Царство на Христос“, Габрово
112. Румен Илиев, църква „Царство на Христос“, Габрово
113. Анелия Илиева, църква „Царство на Христос“, Габрово
114. Силвия Стоянова, църква „Царство на Христос“, Габрово
115. Марийка Баджорова, църква „Царство на Христос“, Габрово
116. Гана Цонева, църква „Царство на Христос“, Габрово
117. Мариана Димитрова, църква „Царство на Христос“, Габрово
118. Тотка Кожухарова, църква „Царство на Христос“, Габрово
119. Нели Василева, църква „Царство на Христос“, Габрово
120. Николица Грънчарова, църква „Царство на Христос“, Габрово
121. Захари Петров, църква „Царство на Христос“, Габрово
122. Стефан Грънчаров, църква „Царство на Христос“, Габрово
123. Калинка Станчева, църква „Царство на Христос“, Габрово
124. Жени Данаилова
125. Бисер Николов
126. Катерина Николова
127. Тимоти Стоянов
128. Вениамин Ангелов
129. Мая Стоянова
130. Евгений Николов
131. Валентин Александров
132. Евгения Василева
133. Йорданка Витанова
134. Николина Георгиева
135. Виолета Божкова
136. Анна Янева
137. Петър Янев
138. Валери Николов
139. Александър Джоргов
140. Михаела Джоргова
141. Камелия Никова
142. Андриан Петков
143. Ирина Стоянова
144. Марина Попова
145. Маргарита Димитрова
146. Димитър Никодимов
147. Мариана Чорбаджийска
148. Стойчо Стойчев
149. Даринка Попова
150. Галина Вълова
151. Иван Савов
152. Аксиния Савова
153. Людмила Борисова
154. Петър Чолаков
155. Юлия Чолакова
156. Вера Костадинова
157. Цветан Костадинов
158. Красимира Галева
159. Георги Николов
160. Цветанка Николова
161. Росица Гефен
162. Мариана Златева
163. Цветелина Иванова
164. Соня Каменова
165. Силвия Йеротеева
166. Глория Курдоманова
167. Адиел Илиева
168. Деница Йеротеева
169. Борислав Милов
170. Йордан Каменов
171. Данаила Александров
172. Смиляна Маринова
173. Христина Узунова
174. Красимира Василева
175. Тошка Станоева
176. Таша Манова
177. Надежда Петрова
178. Марио Трифонов
179. Северина Трифонова
180. Диана Солакова
181. Красимира Цачева
182. Таня Христова
183. Иванка Рутева
184. Анка Иванова
185. Невена Трънколова
186. Златка Иванова
187. Мехари Кахсай188. Стоил Стоилов189. Николай Берчев190. Елена Станчева 

191. Християн Христов

192. Теодора Станева
193. Калинка Иванова
194. Анастас Спасов, гр. Перник
195. Борислава Спасова, гр.Перник
196. Йордан Стоянчов, гр. Перник
197. Десислава Стоянчова, гр. Пернки
198. Кирил Алексиев, гр. Перник
199. Боби Иванов, гр. Перник
200. Велизар Христов, гр. Пернки
201. Ирина Христова, гр. Перник
202. Мария Беличовска

203. Димитрана Скринска: „Да, подкрепям напълно декларацията за подкрепа на ап. Георги. Благодаря на Бог за него ,за служението,което му е дал и за всичко,което върши чрез него.Той е голямо благословение не само за „Прелом“, но и за България.“
204. Стоян Стоянов205. Благовестина Манджева: „Апостол Георги е примерен мъж на Бога, когото съм избрала да следвам, поради изявената слава на Бог в живота му. Всеки критикар, комплексар и отцепник от истината да замълчи и да преосмисли стореното. Аз съм избрала да следвам истината и делото на апостол Георги е пример за мен.“
205. Тодор Николов206. Людмила Казанджиева207. Снежина Тренева208. Диана Стефанова, гр. Русе
209. Стефан Стефанов, гр. Русе : „Мили приятели,ние сме семейство Диана и Стефан Стефанови от гр.Русе и подкрепяме изцяло декларацията на ХЦ „Прелом“ по повод отвореното писмо, касаещо личността и дейността на Апостол ГЕОРГИ БАКАЛОВ. Ние лично поотделно и като семейство сме благословени от Вас и от поученията на Апостол Георги, защото сме видяли плода на Господ в живота си.  Дерзайте смело, ние сме с Вас с вяра, но без религия!“
210. Славка Димитрова211. Асен Ангелов: Апостол Георги е духовен баща за цяло едно поколение християни. Реформатор посветил години от живота си, за да изгради силна църква. За съжаление истинските реформатори никога не са били разпознавани и почитани от обществото, в което са живяли. Някой ден историята ще разпознае името му като реформатор на днешния ден, а неговите клеветници… Бог да има милост над тях!
212. Ганка Тенева Койчева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
213. Румен Ивов Стефанов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
214. Добра Тонева Арабаджиева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
215. Асен Петров Йорданов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
216. Петьо Костадинов Тодоров, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
217. Стоян Димитров Куртев, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
218. Христо Господинов Костов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
219. Недка Калчева Костова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
220. Кирил Тодоров Кирилов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
221. Господин Красимиров Костов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
222. Кольо Илиев Михайлов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
223. Демир Милков Мирчев, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
224. Емилия Иванова Маринова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
225. Жана Андонова Куртева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
226. Гила Мустафова Ибримова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
227. Ибрям Антиев Ибрямов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
228. Рубинка Смаилова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
229. Зюмбюлка Иванова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
230. Анка Коева Бонева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
231. Минка Илиева Петрова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
232. Мария Димова Добрева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
233. Минчо Стефанов Минчев, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
234. Клара Евгениева Аладжова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
235. Костадин Йорданов Домусчиев, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
236. Андрея Ангелов Петров, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
237. Иван Димов Иванов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
238. Марийка Георгиева Василева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
239. Анюта Борисова Михнева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
240. Галя Тодорова Няголова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
241. Кръстина Георгиева Няголова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
242. Нина Анастасова Йорданова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
243. Радка Асенова Димитрова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
244. Стефан Койчев Демирев, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
245. Румяна Крачолова Демирева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
246. Славка Маринова Михайлова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
247. Динка Господинова Жекова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
248. Кирил Василев Кондев, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
249. Роза Маринова Стефанова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
250. Румен Антонов Руменов, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
251. Лиляна Христова Димитрова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
252. Андрей Мирославов Димитров, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
253. Валентина Петрова Начева, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
254. Жеко Симеонов Жеков, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
255. Янка Панова Христова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
256. Славка Димитрова Михайлова, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
257. Стефан Асенов Демирев, АХЦ „Живот в Слава“ – Ст.Загора
258. Цонка Михайлова, АХЦ“Живот в Слава“- Еленино“
259. Димитър Янев, АХЦ“Живот в Слава“- Еленино“
260. Михаил Янев, АХЦ“Живот в Слава“- Еленино“
261. Чанко Тенев, АХЦ“Живот в Слава“- Еленино“
262. Ангел Иванов Ангелов, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
263. Жела Тодорова, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
264. Иван Иванов, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
265. Георги Канев, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
266. Иванка Канева, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
267. Станчо Митев, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
268. Господинка Канева, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
269. Фанка Иванова, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
270. Мария Чанкова, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
271. Донка Иванова, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
272. Ганка Тодорова, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
273. Асен Янков, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
274. Александра Янкова, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
275. Деян Асенов, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
276. Михаил Михайлов, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“
277. Фанка Михайлова, АХЦ“Живот в Слава – Еленино“

278. П-р Вельо Илиев Велев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
279. Гита Атанасова Велева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
280. Минка Велева Илиева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
281. Илийка Велева Илиева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
282. Марко Йорданов Колев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
283. Илия Асенов Илиев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
284. Димитър Емилов Илев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
285. Йордан Юлиянов Асенов, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
286. Дичка Атанасова Йордановацърква „Живот в Слава – Дълбоки“
287. Йордан Мишев Атанасов, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
288. Стефан Йорданов Демирев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
289. Румен Йорданов Демирев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
290. Мишо Атанасов, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
291. Красимира Стоилова Демирева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
292. Ангелина Петрова Георгиева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
293. Данаил Колев Демирев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
294. Бойко Стефанов Демирев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
295. Анелия Юлиянова Асенова, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
296. Йовка Стоянова Демирева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
297. Камелия Данаилова Колева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
298. Красимир Дончев Калчев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
299. Йордан Димитров Йорданов, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
300. Руска Данаилова Демирева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
301. Атанас Драгомиров Атанасов, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
302. Яница Асенова Митева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
303. Минка Атанасова, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
304. Румяна Иванова Демирева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
305. Кольо Василев Щерев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
306. Слави Владимиров Славов, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
307. Минка Гачева Велева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
308. Христина Илиева Велева, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
309. Данчо Христинов Илиев, църква „Живот в Слава – Дълбоки“
310. Стефка Юлиянова Костадинова, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
311. Асен Демирев Арнаудов, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
312. Митко Ботев Митев, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
313. Златко Ботев Митков, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
314. Диана Зинкова Демирева, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
315. Бойчо Митков Бойчев, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
316. Зинка Демирева Арнаудова, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
318. Иво Асенов Демирев, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
319. Исус Атанасов Михов, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
320. Бойчо Демирев Димитров, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
321. Султана Емилова Иванова, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
322. Митко Ивов Михов, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
323. Георги Светлов Митков, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
324. Иван Тодорков Иванов, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
325. Божидар Демирев Димитров, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
326. Севдалина Иванова Кирева, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
327. Гроздан Демирев Димитров, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
328. Мария Светлова Миткова, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
329. Гергана Трайкова Младенова, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
330. Атанас Митев Младенов, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
331. Румяна Ивова Димитрова, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
332. Иво Демирев Арнаудов, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
333. Минка Сашева Арнаудова, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
334. Ева Ивова Демирева, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
335. Божидар Ивов Демирев, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
336. Симеон Ивов Димитров, църква „Живот в Слава – Гълъбово“
337. п-р Ивайло Радоев Маринов, гр.Луковит
338. Димитрина Миткова Маринова, гр.Луковит
339. Самуил Ивайлов Радоев, гр.Луковит
340. Павлина Славчева Величкова, гр.Луковит
341. Митко Тодоров Радоев, гр.Луковит
342. Велко Митков Тодоров, гр.Луковит
343. Милка Костова Торчева, гр.Луковит
344. Невяна Милкова Милчева, гр.Луковит
345. Митко Иванов Милчев, гр.Луковит
346. Харизан Радоев Маринов, гр.Луковит
347. Зоя Стойкова Маринова, гр.Луковит
348. Давид Харизанов Радоев, гр.Луковит
349. Дафинка Викторова Радоева, гр.Луковит
350. Радослав Юлиянов Радоев, гр.Луковит
351. Стела Юлиянова Радоева, гр.Луковит
352. Юлия Чавдарова Маринова, гр.Луковит
353. Юлиян Радоев Маринов, гр.Луковит
354. Атанаска Маринова Милкова, гр.Луковит
355. Милка Иванова Върбанова, гр.Луковит
356. Венета Георгиева Василева, гр.Луковит
357. Наташа Върбанова Василева, гр.Луковит
358. Илиян Викторов Илиев, гр.Луковит
359. Виктор Илиев Георгиев, гр.Луковит
360. Чавдар Маринов Върбанов, гр.Луковит
361. Виктор Чавдаров Маринов, гр.Луковит
362. Стиляна Чавдарова Маринова, гр.Луковит
363. Габриела Васкова Ангелова, гр.Луковит
364. Виктор Ивов Методиев, гр.Луковит
365. Мирослав Ивов Методиев, гр.Луковит
366. Захари Данаилов Петров, гр.Луковит
367. Савка Милчева Иванова, гр.Луковит
368. Маринка Маринова Господинова, гр.Луковит
369. Марин Господинов Василев, гр.Луковит
370. Анжела Аспарухова Борисова, гр.Луковит
371. Людмил Господинов Василев, гр.Луковит
372. Аспарух Людмилов Господинов, гр.Луковит
373. Таня Каменова Величкова, гр.Луковит
374. Славчо Славчев Величков, гр.Луковит
375. Николай Славчев Маринов, гр.Луковит
376. Рилка Ангелова Маринова, гр.Луковит
377. Силвия Николаева Славчева, гр.Луковит
378. Силвия Димчева Велинова, гр.Луковит
379. Стоянка Лазарова Гошева, гр.Луковит
380. Панов Гошев, гр.Луковит
381. Панчо Георгиев Панов, гр.Луковит
382. Цвета Милчева, гр.Луковит
383. Павлина Бойкова, гр.Луковит
384. Верка Славчева, гр.Луковит
385. Сара Сергеева, гр.Луковит

386. Маринка Сергеева, гр.Луковит

Ние вярващите от църква „Добрият самарянин“, гр. София, кв. Орландовци към вероизповедание „Българска Реформирана Презветирианска Църква“, категорично заставаме зад личността, служението и авторитета на апостол Георги Бакалов
387. Александър Илиев
388.Борис Петров
389. Надежда Илиева
390. Силвия Ефтимова
391. Павел Илиев
392. Георги Албенов
393. Анелия Асенова
394. Петър Василев
395. Даринка Йорданова
396. Лалка Райкова
397. Цветелина Христова
398. Благойка Димитрова
399. Бойка Емилова
400. Фиданка Усова
401. Галя Заркова
402. Методи Райчев
403. Борислав Иванов
404. Николай Асенов
405. Мая Асенова
406. Десислава Панова
407. Асен Асенов
408. Александър Иванов
409. Невена Иванова
410. Мария Василева
411. Любомир Илиев
412. Вергиния Балинова
413. Любка Борисова
414. Елена Маринова
415. Гълъбинка Асенова
416. Коста Ботев
417. Албена Благова
418. Искра Георгиева
419. Иванка Василева
420. Силвия Христова
421. Найден Христов
422. Красимир Асенов
423. Михаил Каменов
424. Демчо Средков
425. Маргарита Асенова
426. Стефан Асенов
427. Иванка Христова
428. Петко Илиев
429. Любка Иванова
430. Илака Янева
431. Мая Василева
432. Ирина Василева
433. Сашка Василева
434. Цветанка Василева
435. Веса Богданова
436. Асен Богданов
437. Иван Иванов
438. Ани Найденова
439. Васил Найденов
440. Нарка Митева
441. Радка Маринова