Пустинята като избор на живот

(резюме на Тема 1 от поредица „Беседи за мислещи хора“)

 Животът е движение напред. Нито едно живо същество, нито една живинка под Божието слънце не се връща назад в развитието си. Не можем да се върнем НАЗАД в процеса на Живота.

Човекът е единствен в този свят, който сам избира и желае да се върне назад (евреите в пустинята, „Изход”). Няма връщане назад, има само зацикляне в „пустинята”, докато отново не изберем съзнателно да продължим напред към „обещаната земя”, използвайки НОВ шанс, който имаме от Бог. Шансовете никога не се повтарят. Можем да пропуснем вчерашния, но Бог пак ни дава нов, различен от предишния, да излезем от пустинята. ДНЕС имаме нов шанс да продължим напред като общност. Ако изберем да се върнем в съживлението на 90-те години, когато Прелом беше основана, ще зациклим отново.

А-л Павел казва „Не че съм сполучил вече, или че съм станал съвършен; но гоня, дано уловя … Братя, аз не считам, че вече съм го уловил, но едно правя – като забравям, което е зад мене и силно се стремя към това, което е пред мене, спускам се към прицелната точка за наградата на Божието ми отгоре призвание в Христа Исуса.” (Фил. 3:12-14). Това е единствената правилна умствена нагласа за движение НАПРЕД в ЖИВОТА. Апостолът ни учи да оставим назад всичко – и добро, и лошо, и да продължим напред. Няма връщане назад, но ако искаме да се върнем, само зацикляме в пустинята. Пореден цикъл поради наш си избор, не по божие наказание.

България години наред иска да се върне назад, в социалистическия период, „когато ни е било по-добре”. И на всички политически избори избира „доброто старо минало”. В резултат оставаме в ПУСТИНЯТА за още един цикъл/обиколка, без реално движение напред, до следващите избори. Трагедия на цял един несмислен народ.

Ако ние като вярващи в Исус Христос, Който е Път и Живот, осъзнаем този избор и ДНЕС изберем да продължим напред ЗАЕДНО с Бог, ще излезем от пустинята. Можем да направим тази малка стъпка като общност и да вярваме, че Бог ще направи Своята Стъпка в България. Промяната започва лично от всеки един от нас, отвътре навън, и може да обхване като добра зараза, много хора.

 

Боряна Коцева

Юли, 2017 год., гр. София