УСПЕХ

(резюме 22)

«И най-дългото пътешествие започва с първата крачка.» (Лао Дзъ)

Всеки човек има в себе си естественото желание да постигне успех в живота си. Интересното обаче е, че критериите за успех на различните хора се разминават, в много случаи значително. Определят се най-вече от:

– съвременните тенденции, валидни за масовата част от обществото (най-вече финансови, имотни и други материални придобивки);

– принадлежност към определен социален кръг от хора, общност, професионално предприятие (изграждане на обществена и/или професионална кариери);

–  възпитанието и одобрението на личността в семейството и в средата, в която израства (семейството и средата са определящи за формиране на личностното себеприемане);

– лични търсения и стремежи при изграждане и възрастяване на личността;

– нашите мечти.

Голяма част от хората възприемат като даденост за себе си оформените в масовото общество (в частност – общност) критерии за успех. Някои обаче, с узряването на личността им, променят/ оптимизират/ надграждат утвърдените до този момент в живота им критерии, формирайки нов възглед за благосъстояние и благолучие – първо на духовно, душевно и философско ниво, а след това и на материално (вкл. финансово и професионално реализиране). «И (цар Озия)търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и до когато търсеше Господа, Бог му даваше успех.» (2 Летописи 26:5). Такъв осъзнат мироглед е винаги свързан със степента на себеприемане и себеодобрение на самата личност.

Един от начините да имаме най-обективни критерии за успех е като си задаваме периодично въпроса «Какво смятам днес, че ще е най-важно за мен, когато съм на прага на смъртта си? Какво тогава ще възприемам като успех на моя живот?». С други думи – кое ще е онова нещо, което ще ми донесе най-голямо удовлетворение в края на дните ми на тази земя? И точно това е нужно да залегне най-базово в целите и действията ни в ежедневния ни живот.

Успехите са успехи на тяхното си време. Те може да са резултат от много предварителни загуби, чрез които сме се научили да не се отказваме, да поправяме грешките си и да живеем приоритетно.

Постигането на успех винаги е свързано с осъществяването на план и/или мечта; влива нова енергия в живота на човека. (Притчи 13:12)

За много хора да оздравеят е успехът на живота им. Висша ценност е да сме здрави. Самоцелното търсене само на физическо здраве обаче не води до дългосрочни положителни тенденции. Изцелението включва подобряване (обновяване) в дух, душа и тяло, не само в тялото. Здравето е израз на цялостния баланс в личността, а с това – и на успеха в жизнения път. Но може да е успех и жертвата на енергия, благосъстояние и дори живота заради любими хора, ако/ когато се налага.

Усещането, което постигането на успех предизвиква вътре в нас, се оказва особено значимо за повечето хора. То е силно положително и победоносно емоционално изживяване – да си на върха! Човек се опитва да задържи това усещане, но се оказва невъзможно без да се постигне нов успех, по-голям от предишния. Продължаването в тази посока може да доведе до пристрастяване към усещането за успех, което в крайна сметка да се окаже пагубно за душевното и физическото здраве (напр. различните видове зависимости – работохолизъм, наркомании и др.). В същото време е възможно човек да има негативни усещания, но да се движи към успех. Усещането, свързано най-вече с личните възприятия и себеприемане, по принцип не съответства на значимостта на успеха.

Същността на Истинския успех е да се научим да поддържаме баланса и искрата в различните сфери на живота си – здраве, финанси, професия, взаимоотношения, лични интереси и хоби. Истинският успех се подплатява с етапи на възходи и спадове, през които човек се учи да е трайно и оптимално успешен, в известни граници и ритъм.

Лично за мен успехите в живота ни не е нужно да се преглеждат, когато сме «на върха», а когато сме в най-ниската точка на живота си – емоционално, физически, финансово, след загуби и провали. Тогава остават само реалните плодове – трайните резултати от извървения до момента житейски път (Матей 7:16).

“Изгради мечтите си или някой ще те наеме да изграждаш неговите мечти.” (Фара Грей, милионер)                                      

Но … достигането на твоя успех, осъществяването на твоята мечта ВИНАГИ е резултат от успехите и мечтите на много хора – преди и заедно с теб! Помни, че в Пътя към твоя успех не си сам … и че твоят успех не е само твой …

Боряна Коцева