Регистрация за поученията на д-р Йосиф Шулам 26-27 октомври 2019 г.

Поученията ще се проведат на 26.10.2019 (събота) от 16.00 до 19.00ч.
и на 27.10.2019 (неделя) от 10.00 до 13.00ч.

Адрес: гр. София, ул. Веслец, № 26 София

Ако имате въпроси можете да контактувате с
пастор Радослав Илиев на тел. 0899 910591