Георги Бакалов

Радвам се да мога да помагам с каквото е нужно. Сферата, в която се справям най-добре е да разпозная призивите и даровете на Бог в хората и да насърча тяхното развитие в реални условия.