Радослав Илиев

Пастор Радослав е официален пълномощник на апостол Георги Бакалов и Християнски Център Прелом. Той и семейството му са част от дома от 1999та година и заедно са участвали в много различни дейности на църквата.

Всички познават пастор Радо като отзивчив, винаги готов да помогне и със сърце както за отделния човек, така и за църквата като общност.