Кой е наистина Исус (част първа)

Нека поговорим за идентичността на Исус.  Има вероятност, проповядвайки традиционна християнска доктрина, да допускаме изкривяване относно това кой е Той и кой е бил – Исус от Назарет, известен още като Христос, което е превод на думата „Месия”, която пък е транслитерация на думата „Машиах”. Това поучение има за цел да предизвика размисъл, а не антагонизъм. Целта тук не е да бъде накаран някой да се чувства глупаво. Никой от

Continue reading

Харта

Харта на Християнски Център Прелом* Кои сме ние, в какво вярваме и как сме организирани като общество Ние сме духовно Тяло, съставено от хора, преживели спасителната благодат на Бога. [>>>] Ние сме поверили спасението на своята душа на Бого-Човека Исус Христос от Назарет, Който предаде Себе Си за греха на света и възкръсна от мъртвите на третия ден – на Месията, обещан на Израел, и на света от Бога на Авраам,

Continue reading