Верую

Апостолска Реформирана Църква „Християнски Център Прелом“ принадлежи към вероизповеданието „Апостолска Реформирана Църква“ (АРЦ;  www.apostolos.bg). Апостолска Реформирана Църква е създадена с цел проповядване на Евангелието на Исус Христос в България и по целия свят, посаждане на новозаветни църкви и мрежи от църкви по апостолски образци и трансформиране на отделния човек и на обществото като цяло чрез силата на Святия Дух. Апостолска Реформирана Църква е църква-вероизповедание, според българското законодателство, регистрирана като юридическо

Continue reading