Утре е сега!

Колко време имаме на тази земя? Аз, който пиша тези редове? Ти, който ги четеш? Никой от нас не знае. Това, което знаем със сигурност е, че с всеки изминал ден стават по-малко възможностите да сме здрави, силни и пълноценни. Разпадът е естеството на настоящата реалност. Великият апостол Павел ни назидава:

„…като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.“ Ефесяни 5:16

Да изкупуваме благовремието означава да използваме максимално добрите дни и времена – моментите или сезоните, в които сме здрави, прави, силни, способни и неограничени от един или друг фактор. Времето, в което можем, водени от Бог, да извършим Неговата воля.

В края на краищата, единственото нещо за което ще получим награда от Него в Деня на Господа, няма да са нашите добри дела, а нещата, които Той ни е дал да направим за Него и чрез Него. Всичко друго ще бъде изгорено в огъня на Неговото свято присъствие тогава, когато застанем пред Него да се отчетем.

Това е и смисълът на която и да е „църква“ или „служение“ – да бъде помогнато на вярващите да изживеят живота си добре днес, за да може утре да се изправят достойно, а не посрамено пред Месия Йешуа.

Християнски център Прелом не е църква. Бог никога не е искал Християнски център Прелом да бъде „църква“. Това е един от най-компрометираните, ако не най-компрометирания човешки идеал и термин. Духовно, философски, семантически и по всеки друг начин „църква“ е насила наложен термин в преводите на Библията, който е довел до едни от най-сериозните щети в съзнанието и битието на хората. Защо ли? Защото библейското разбиране за Тялото на Месия на земята няма буквално нищо общо с това, което виждаме в историята на християнството след 4ти век и по-специално след християнизирането на империята от Константин. Защото „църквите“, в техните борби за власт и в техния религиозен фанатизъм, са се оказвали твърде често преследващи вярващите, а не помагайки им.

Отнема вече колко години да осъзнаем тази чудовищна измама. Цяло едно поколение беше похабено от нея – поредното в историята. На това трябва да се сложи край!

Прелом трябва и може да стане именно това, което Бог винаги е искал Прелом да бъде – апостолски център, средище за духовно просвещение, обучение и активиране на вярващите в това, за което Бог ги е призвал. Хората на Бог трябва да бъдат освободени от религиозните измислици, с които е била обременена вярата през вековете. Време за губене нямаме. От всички уроци научени до сега трябва да бъде максимално бързо извлечена поуката и нов курс на действие трябва да бъде поет защото утре не е утре. Утре е сега! Само заблудителното мислене на нашата човешка природа е, което умело крие тази истина от нас. Истина отрезвяваща. Истина, която не оставя място за играене на игрички днес и сега…понеже утре е наистина днес и сега!

България няма нужда от още 100 „църкви“. България има нужда обаче от 100 духовни средища, които ще донесат промяна чрез силата на вярата, свободолюбието и милосърдието! А за да донесем ние каквато и да е промяна, трябва самите ние да я преживеем първо.

Промяната започва с мен, с теб, с нас! Промяната започва в събота от 17 часа на събирането ни в молитвен център Кармил.

Георги Бакалов
Основател
Християнски център Прелом

Включи се в промяната!