Хороскопите са суеверия! Вярата не е!

Хороскопите са суеверие. Суеверие означава нещо без съдържание, нещо измислено. Невероятно е, но в 21 век хора, които твърдят, че следват науката, продължават да четат хороскопи. Мнозина се подиграват на вярващите, че вярват в Бог, но нямат проблем с хороскопите и зодиите.

Continue reading

Разцепление, изцеление, единение

Скъпи братя и сестри в общата ни вяра, Настоящото отворено писмо има за цел да изясни моята позиция относно ситуацията, в която бяхме поставени като отделни личности и като общност в началото на тази 2017 година. Оформям настоящата позиция като обръщение към вас, които сте част от Прелом и индиректно към хора, които доскоро са били част от нас, тъй като ставащото засяга само нашата общност. Публикувам го като отворено

Continue reading

Харта

Харта на Християнски Център Прелом* Кои сме ние, в какво вярваме и как сме организирани като общество Ние сме духовно Тяло, съставено от хора, преживели спасителната благодат на Бога. [>>>] Ние сме поверили спасението на своята душа на Бого-Човека Исус Христос от Назарет, Който предаде Себе Си за греха на света и възкръсна от мъртвите на третия ден – на Месията, обещан на Израел, и на света от Бога на Авраам,

Continue reading

Верую

Апостолска Реформирана Църква „Християнски Център Прелом“ принадлежи към вероизповеданието „Апостолска Реформирана Църква“ (АРЦ;  www.apostolos.bg). Апостолска Реформирана Църква е създадена с цел проповядване на Евангелието на Исус Христос в България и по целия свят, посаждане на новозаветни църкви и мрежи от църкви по апостолски образци и трансформиране на отделния човек и на обществото като цяло чрез силата на Святия Дух. Апостолска Реформирана Църква е църква-вероизповедание, според българското законодателство, регистрирана като юридическо

Continue reading