Кой е наистина Исус (част първа)

Нека поговорим за идентичността на Исус.  Има вероятност, проповядвайки традиционна християнска доктрина, да допускаме изкривяване относно това кой е Той и кой е бил – Исус от Назарет, известен още като Христос, което е превод на думата „Месия”, която пък е транслитерация на думата „Машиах”. Това поучение има за цел да предизвика размисъл, а не антагонизъм. Целта тук не е да бъде накаран някой да се чувства глупаво. Никой от

Continue reading

Защо е важно възстановяването на хебраичната основа?

В днешно време, преди да бъде построена сграда, се налива бетон. В древни времена тази функция е била изпълнявана от голям камък, около който са били нареждани други камъни, които са съставлявали основата на постройка, изградена от камъни. Големият камък в средата е бил наричан „крайъгълен камък“. В храмовете на езичниците се вярвали, че под този камък живеят духовете закрилници на храма. Там обикновено те изграждали и олтара, на който

Continue reading

Мъдростта

(резюме на тема 21 от Беседи за мислещи хора) „Кой е като мъдрия? И кой знае тълкуването на нещата?”                                            (Еклесиаст 7:8а) Мъдростта, в своята си значимост и проява, е широкообхватно понятие. Можем да я открием в нас и в природата около нас. Мъдростта стои в основата на творението, движещо се от закономерни принципи на живот, които хармонично се преплитат по уникален начин. Човекът, като част от тази красота, я

Continue reading

Идентичност

(резюме на беседа 19) А Мойсей рече Богу: Ето, когато отида при Израелтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? Що да им кажа? И Бог рече на Мойсея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израелтяните: Оня, Който Съм, ме изпрати при вас.”                                                (Изход 3:13,14) Свещените писания и целият Живот поставят най-важния въпрос във вселената

Continue reading

Съмнението

(тема 20) Съмнението е трудно да бъде еднозначно дефинирано, принадлежи най-вече към философските категории. Като една енигма (мисъл, усещане (?)), съмнението възниква или навлиза в душата на човека – ум и емоции, и може да се разпростре и повлияе на цялата личност. Всеки човек изживява съмнения по различни начини в разнородни ситуации. Често пъти се чувстваме „в капана на съмнението”. А дали е за добро или за зло, определяме (почти)

Continue reading

В Търсене на Истината

(резюме на тема 17 от „Беседи за мислещи хора”) „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда …” (Евангелие от Матей 6:6) Животът – най-съкровена ценност и даден ни свише, е базова и най-смислена парадигма (отправна точка и координатна система) за търсене на истината. Търсенето на Истината има различни аспекти, от които основните са: – установяване на фактологическа последоватеност; – откриване и прилагане на жизнени принципи, проявяващи самата есенция на

Continue reading

ПРОШКА

или „Не убивайте ближния си” (тема 16 от „Беседи за мислещи хора”) „Не убивай …” (Изход 20:13) Ако не съществуваше прошката, убийството щеше да е ежедневно деяние за много от нас. Независимо от самочувстието на цивилизованост, съвременният човек не се е развил до там, че да остави в миналото този най-първичен акт на саморазправа с ближния си, в мисли, с думи или с дела. Човекът има да учи още много

Continue reading

Вяра и суеверия

Вяра и суеверия (резюме на тема 15 от „Беседи за мислещи хора”) „… Вярата е същността на нещата, за които се надяваме, и е била същността на нещата, които са минали, и е доказателство за нещата, които не се виждат.” (Евреи 11:1-3, превод от Hebraic Roots Bible) … едва ли би могло да се дефинира по-точно каква е субстанцията на вярата. Принципът на действие на Вярата е да се опреш/

Continue reading

Пратен от Любов

Пратен от Любов (резюме, различно от другите …)       Дали всеки един от нас е заченат и роден от любов?! А някой учил ли ни е КАК се обича? Не, това не са риторични въпроси (макар много да бих искала ДА СА). Световно известният библейски стих:       „Защото Бог ТОЛКОВА възлюби света, че прати Своя единороден Син, да не погине ни един, който вярва в Него, но да има

Continue reading