Публична подкрепа от вярващи от 14 декември 2012 г

14 декември, 2012 г.   Ние, вярващите от Християнски център „Прелом“ и вероизповеданието „Апостолска реформирана църква“: Категорично заставаме зад личноста, авторитета и служението на апостол Георги Бакалов. Ние осъждаме всеки опит да бъде подронен авторитета му чрез кампания от клевети и лъжи, които не почиват на никакви факти. Ние заявяваме, че хората, обвиняващи апостол Георги, нямат никакви доказателства за посочените обвинения. Те са безпочвени, базирани на лични нападки и субективна

Continue reading