Ден 13: Ние сме юдео-християни

13. Ние разпознаваме фундаменталната важност на Израел, еврейския народ и Божествения закон в Тората –  за християнството като цяло, както и за нашето духовно Тяло и за нашия народ. Ние сме се посветили на възстановяването на староеврейските корени на нашата вяра и на запазването и възстановяването на юдейско-християнската цивилизация.

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

Напълно правилно би било да кажем, че без Авраам нямаше да го има потомството на Авраам, а това ще рече, че нямаше да съществува народът Израел, Моисей и Исус. А оттам юдаизмът и християнството. Ако ги нямаше Моисей и Писанията, които бяха дадени на избрания от Бога народ, нямаше да имаме Спасител, Който по дух се роди от Бога, но по плът бе потомък на Давид и Авраам.

Исус беше евреин, Ранната Църква почти изцяло бе съставена от евреи, всичките дванадесет апостоли бяха евреи. Без юдаизма всъщност нямаше как да има християнство. Не само това, но всеки опит да бъде разбрано учението на Исус, а оттам и целият Нов Завет (също даден от Исус, но след Неговото възкресение), без да бъде поставено всичко в контекста на еврейската Тора, би довело до странни интерпретации и дори може би грешни, изкривени или даже демонични учения.

Много може да се каже за това как и защо християнството скъсва своята връзка с юдаизма. Това не е лесен за разбиране предмет. Той предполага цял процес на изучаване и изследване. Лесни и готови отговори няма. Най-важното е следното: като сериозно решени да се свържем с дълбоките и истински корени на вярата на Авраам, вярата в Бога – Създател, Който води хората чрез Духа, създава семейства, народи и цели цивилизации около Своята най-висша ценност – ЖИВОТА, ние осъзнаваме, че пред нас предстои един процес на опознаване на корените на нашата вяра, както и запознаването на обществото с тази вяра, която можем спокойно да наречем „авраамова“ или „юдео-християнска“.

Необходимо е израстване в учението на Исус, опознаване на еврейската Тора, разбиране на връзката на избрания народ с вярата в Избрания от Бога Владетел на света (Месия) и какво означава всичко това за нас днес и сега, както и за бъдещите поколения. Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата. Георги Бакалов Основател, Християнски Център Прелом