Кой е Мойсей за българите?

Разбира ли нашият народ добре кой е Мойсей? И кой е той за евреите?

Моисей пророкува за идването на Месия (на гръцки наричан Христос).
Не е възможно да бъде разбран Месия, без да бъде разбран Моисей.
Както и по други подобни теми, отново направих анонимно запитване до членовете на Християнски Център „Прелом” с въпроса „Кой според вас е Моисей за българите?“.

Ето един отговор: „не мисля, че свързват Моисей с нещо значимо“.

Друг отговор; „главният герой от филма Моисей,  митичен образ, разделил морето“.

Ето още един: „Според повечето Моисей е герой от библейски мит, митологичен герой като древногръцкия Херкулес“.

„Не са чели библията и не знаят за Мойсей“.

„Старовремски пророк, личност от библията, принцът на Египет. (Това е референция към филма Моисей).

„Някой, който е дал десетте божи заповеди на евреите“.

Последният отговор е най-добър, но дори по-правилният отговор би бил „10-те заповеди, които Бог дава на света чрез евреите“.

Десетте заповеди са дадени не просто на евреите, те са дадени чрез евреите за всички хора. Ако изучаваме по-подробно Писанията, ще видим, че Бог винаги е имал предвид да повери Закона на евреите, но чрез тях той да бъде даден и на целия свят.

А какво означава юдаизмът за нашия народ? Познаваме ли въобще юдаизма? И ако не знаем почти нищо за него, защо това е така?

Хората изучавали юдаизма добре, знаят това, че юдаизмът от различните епохи означава различни неща. В годините до падането във Вавилонско робство вярата на евреите е била едно нещо, в ерата след съграждането на Втория храм по друг начин се е организирал духовният им живот.

През вековете повечето израилтяни е трябвало да знаят няколко основни неща – първо: никакви идоли, това е най-важното нещо, когато стане дума за юдаизма, вярата, че Господ е Един.

Следващата важна част от юдаизма е спазването на съботния ден, Шабат, което е институция в ортодоксалния юдаизъм. Обрязването на мъжкото дете на осмия ден от раждането и разделянето на храните на чисти (кошер) и нечисти, са друга основна характеристика на юдаизма така, както е предаден от Моисей и интерпретиран от равините.

Отвъд религиозните постановления Моисей дава много други поучения и инструкции за това как да се организира едно общество от хора, които се кланят на Бог, слушат Го и живеят според заръките Му. Тора означава „инструкция“.

Важно е да разберем как мислят евреите за всички тези неща, понеже много хора смятат, че Исус говори негативно за Тора. Но никъде в Новия завет няма нещо отрицателно за Тора. За Мойсей се говори много в Новия Завет лично от Исус, както и след това в Деяния на апостолите и в Посланията им – над 80 пъти се говори за Мойсей и половината от тези 80 пъти, около 40 пъти се говори в Евангелията. Исус започва своето служение върху Моисей и го завършва с проповеди върху Моисей. Това, което Той дойде да обясни, е да интерпретира и разясни учението на Моисей, освен това, че изпълни жертвената част.

Приемането на вярата в Бог означава да приемем Моисей.  Ако не го почитаме и приемаме, никога не бихме могли да разберем Кой въобще е Исус, какъв е, защото това, което Исус изпълнява, е говорено от Моисей и пророците. Така че абсолютно невъзможно е да разберем кой е Исус и да оценим Него и Неговото учение, дейност и жертва, ако първо не разберем и оценим Мойсей. Невежество относно Мойсей и пророците означава невежество относно Исус, апостолите и тяхното поучение.

Защо е важно да си говорим за тези неща?

Лука 24 глава. Описан е моментът след възкресението. Месия възкръсва и се явява на двама ученици:

Лука 24/ от стих 13 Исус завързва разговор с тези ученици.

И те се разговаряха помежду си за всичко онова, що бе станало.
И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях;
но очите им се удържаха да Го не познаят.
И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.

Исус върви с тези ученици, те не го разпознават и Той казва:

„…Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.
И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само Ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни?
И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде;
И как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха.
А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това.

Това е много важен момент, защото основната идея на много хора по времето на Исус е била, че той ще бъде Месия. А за евреите Месия не е слаб човек, разпънат на кръст – това и до днес продължава да бъде голям проблем за тях. Те не могат да възприемат човешката жертва, проблем за тях е и това, че Исус нарича Себе Си Божият Син и че Месия е пострадал и е разпънат на кръст. Това се разминава с тяхното традиционно очакване Месия да дойде и да избави Израел, да бъде цар на царете, владетел на света. Те очакват Той да дойде, да победи всички народи, да донесе мир на Израел и на целия свят.

Това е месианското очакване и тези ученици Му казват, че са очаквали Той да дойде и да ги избави, виждали са Го като избавител, някой, който е силен, мощен като Давид.

Обаче той им рече: О, несмислени и мудни по сърце.

Това означава лениви, мързеливи по сърце, както можем да видим тук, езикът на Исус е силен и делата му понякога са шокиращи.

Самият Той още казва: Блажен, който избере да не се засегне от думите и делата, които върша.

И блажен оня, който не се съблазнява в Мене. (Матей 11:6)

Неясно по каква причина преводачите са избрали думата „съблазън“, която означава нещо съвсем различно за днешните хора. По-подробно изучаване на думата разкрива, че смисълът тук е „блажен, който не се препъне (в смисъл на обиди и засегне)“.

С други думи, Исус знае, че нещата, които поучава и върши, ще са „препъни-камък“ за много хора. И той ни предизвиква да изберем да не се засегнем от Него и неговото учение и действия.

Този свят е толкова паднал, счупен и извратен, че е неизбежно превъплъщението на Бог да не създаде конфликт.

Исус е директен, влиза в ролята на учител, и казва на тези ученици: Защо не вярвате това, което са ви говорили пророците?

Същото важи и за нас, които не изследваме пророците – не знаем дори в коя епоха са говорили, или за защо са говорили Словото, което са казали? Как евреите са го възприемали? Повечето християни никога не са отделяли време да схванат историческия наратив на фона, на който се разказва библейския наратив за спасението на света.

Затова и ние заслужаваме смъмряне от Исус, но понеже не сме съгласни Бог да ни смъмря, смятаме, че винаги Бог трябва да е любов, така че като дойде човек и ни изобличава в името на Бога, имаме голям проблем. Затова и всички пророци бяха гонени и преследвани от хората, понеже хората не търсят истината. Част от нас я търси, но по-голяма част не желае да чуе, че сме в грях, затова имаме проблем.

Задължително е за нас да приемаме както Неговата любов и одобрение, така и корекцията Му.

Защото без тях ще кривнем от пътя. Много хора кривват – те започват добре, развълнуват се за вярата, след време ударите на живота идват и те буквално са разтърсени, самовглъбяват се в собствените си мисли, свят и живот, откъсват се от Бога, губят връзка и ориентир кое е правилно и кое грешно и така се случват много проблеми в живота и при невярващи, и при вярващи.

Та, кой е Мойсей за българите?

Мойсей трябва да бъде за нас това, което беше и за Исус.
Исус говори много за Мойсей, например в Матей пета глава в проповедта на планината. Това е много известна проповед. Исус идва и започва да говори на Израел именно тези свои поучения, които са основани на Тора и Моисей.

След Своето възкресение, Исус отново продължава да говори за Тора и за Моисей. И сега вместо да отиде при тези мъже в Лука 24-та глава, и да каже: Аз възкръснах от мъртвите, вижте кой Съм Аз, Аз съм Месия, Той ги води към Мойсей.

Съществува грешната идея е християнските среди, че учението на Мойсей е отживелица. Няма такова разделение в Божия ум, няма такова разделение на минала истина и по-добра истина. Лично Месия, нашият Господ Исус, Възкръснал, Жив, ни води към пророците и към Моисей.

Първо трябва да си изясним какво е Месия за нас и след това да го обясним на народа си. Когато отидем до нашия народ и започнем да говорим за Месия, ние трябва  да им кажем, че Той е обещаният от Мойсей и пророците, те ще попитат кой е този Моисей, кои са тези пророци? Ако християните не са наясно, как ще обяснят тези неща? А не можем да си имаме някакви наши си обяснения. Трябва да разберем как Исус е разбирал Моисей и пророците, а това не можем да разберем, ако не разберем как Израел, евреите по принцип (не само Исус) са разбирали Мойсей.

Това е правилното представяне на нашата вяра: започва с Моисей, а не с Исус. Без този ред, не можем да имаме правилното разбиране за това кой е Исус, какво е Неговото място и функция.  И си създаваме нашия си Исус, нашият православен, католически или протестантски Исус. Няма католически, протестантски или православен Исус. Месия е обещаният от Бог чрез Моисей и чрез пророците, обещаният Машиах, който е за целия свят чрез Израел.

И ето Самият Той, когато след възкресението идва да говори за Себе Си, Той ги връща отново към Мойсей:

Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?
И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.

Като говорят за всичките писания, евреите ползват думата Танак – еврейската Библия. Те разделят Писанията на три категории – Тора, Невиим, Кетувим. От там и съкращението Т.Н.К. което се произнася ТаНаК – Тора, Невиим, Кетувим.

Тора са петте книги на Моисей, Петокнижието. Невим са писанията на пророците, Кетувим – останалите единадесет книги.

Това, което Исус би направил днес, което и ние трябва да правим като представяме нашата вяра на напълно непознати хора, трябва да умеем да им представим първо кой е Моисей. Трябва да разберем, че Моисей даде десетте заповеди и първата от тях е да нямаш други богове. Това е най-важната заповед. Не разберем ли Моисей, не можем да стигнем до правилното разбиране за това кой е Месия, защото ние поучаваме някаква информация за нещо, на което сме изпуснали първата част и смесваме истината и учението на писанията с някакви гръцки идеи, термини, с езически примеси. Така се създава проблемът, започваме да си изграждаме наш собствен Исус, някаква наша смесица от Исус, който на нас ни се иска, но няма такъв Исус. Не може да има друг Месия, освен този, който Моисей и пророците пророкуваха.

Затова трябва да изследваме първо Писанията, Тора и пророците, преди да се опитаме да разберем евангелията и посланията.

Има друг пример, той е с апостол Павел, който пътуваше в Мала Азия. Когато пътуваше, той винаги отиваше първо в еврейската синагога. Примерът е в Деяния 17/11: И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията (Тора) да видят дали това е вярно.

Където и да отидеше, апостол Павел винаги започваше да изяснява какво са говорили Моисей и пророците за Месия, Павел не говореше за някакъв свой си Месия, а започваше да разисква с хората, придържаше се към Тора и пророците, имаше голяма почит към Тора и Моисей.

Какво не е наред с днешното християнство, че считаме Закона за нещо грешно, отминало, неадекватно? Защо говорим за Закона като за нещо ужасно и страшно?

ОТХВЪРЛЯНЕТО НА МОИСЕЙ И ВРЪЗКАТА С АНТИСЕМИТИЗМА

Коренът на антисемитизма в историята ни и в света е в това, че евреите са атакувани като убийци на Христос, когато всъщност истината е съвсем друга. Исус дава Себе Си заради нас. Нашият грях го прикована кръста, всички ние съгрешихме, затова Той дойде и умря на кръста.

След своето възкресение, Исус води вярващите в Него към Моисей и пророците.

Ще го кажа пак: правилното представяне на нашата вяра е първо да се обърнем към Мойсей и пророците, да кажем какво са писали те. И след това вече Исус. На нас като българи никога не ни е била представяна Библията по този начин. Тя ни се представя като някакво християнско писание, християнска истина, едва ли не ние започваме да четем Книгата от средата и за 80% от нея не щем и да чуем. Това е грешно. Затова и християнството ни е такова, затова и вярата ни е такава, някаква наша си, объркана.

Нека да се замислим за това – не е ли време да вземем стъпка назад, да си зададем въпроси дали разбираме Моисей? Ако не разберем пътя, през който са минали евреите, ако не разберем страданието, през което те са минали, ние никога няма да разберем защо едни Го разпознават, а други не. Нито ще разберем защо и ние не Го познаваме.

Автор: Георги Бакалов
Редактор: Даниела Беличовска

Видео поучение на същата тема: