Кой е наистина Исус (част първа)

Нека поговорим за идентичността на Исус.

Има вероятност, проповядвайки традиционна християнска доктрина, да допускаме изкривяване относно това кой е Той и кой е бил – Исус от Назарет, известен още като Христос, което е превод на думата „Месия”, която пък е транслитерация на думата „Машиах”.

Това поучение има за цел да предизвика размисъл, а не антагонизъм. Целта тук не е да бъде накаран някой да се чувства глупаво. Никой от нас не знае всичко, като стане дума за Библията. Или пък за правилното разбиране и тълкувание на древни текстове, които са били дадени на човечеството за добро, но често пъти тези текстове са попадали в ръцете на хора, които са мислили, че са наясно с тълкованието и са го предавали по определен начин.

След 2000 години мисля, че имаме по-добра база за сравнение от когато и да е било, съществуват достатъчно документи, които имаме задължението да изследваме и да разберем правилно и ако установим, че сме ги разбирали неправилно, да внесем нужната корекция.

В Евангелието от Матей, 16 глава, Исус се обръща към своите апостоли и им задава въпроса: Кой казват хората, че Съм Аз?  Следва кратка дискусия и отговори, едни ученици казват, че народът говори, че Той е Йоан Кръстител, който е възкръснал от мъртвите. По онова време много евреи са вярвали във възкресението от мъртвите. Друг ученик казва, че според хората Той е един от пророците. Защо апостолите говорят това? Важно е да отбележим, че те са били наясно с противоречията или различните мнения, които е имало в Израел по онова време относно личността на Исус. Тогава Той се обръща към тях, след като вижда, че те са чули противоречивите мнения и ги пита следния въпрос: „А вие кой казвате че съм?” (Матей 16/15)

Това е един от най-важните въпроси, които задава Исус и е най-важният въпрос задаван някога в Библията: „Кой вие казвате, че Съм Аз?” „Вие” означава „вие, които сте ме последвали, които ми се доверявате, които казвате, че вярвате в Мен? Кой съм аз за Вас?”

Съвсем ясно е, че различни хора ще имат различни мнения. Въпросът е какво вярваш ти за Исус, ако наистина вярваш в него? На пръв поглед това изглежда ненужен въпрос, след като някой е решил да вярва в Исус, значи той по някакъв начин е наясно със своите убеждения.

Но дали това е така?

Ако поговорим с хора, които се наричат вярващи, и им зададем тези фундаментални въпроси, често пъти разбираме, че много от тези, които определят себе си като вярващи, не са напълно наясно кой е Той и какво Писанията казват за Него. Вярващите масово не са наясно, ако вярват нещо за Него, защо го вярват или ако не вярват, защо не го вярват.

Така че целта на това поучение е именно да зададем днес този въпрос на нас, българите: Кой ние казваме, че е Исус?

Аз направих една анкета към вярващите от Християнски център „Прелом”. Въпросът е следният: Какво, според вас, хората казват за Исус?”  Това са мнения, изказвания на хора, които живеят в България, всеки с неговия кръг от познати и приятели, семейство, колеги, роднини, хора, които са като всички други българи.

Ето някои от отговорите (анкетата беше анонимна) на въпроса кой Исус според повечето българи днес: За някои Той е  извисен духовен образ, който е свързан с поклонение на икони, статуи, църковни сгради.

Други казват добър човек, учител, помагал на хората. За трети е нереален митичен образ, митичен Божий син, Бог, някаква сила или нещо подобно, в който ние православните християни вярваме. И това ни дава някаква Национална идентичност.

Исус –  ми казва друг отговор – е религиозна фигура, икона.

Друг отговор – Някаква сила, икона, младенец. Това са мнения, споделени от българи, вярващи, хора, които са част от Прелом, като всеки един се познава с десетки роднини, приятели и колеги. Това е, което хората казват, че е Исус днес.

Образ от икона, дете в скута на Дева Мария. Друг отговор казва „Божият Син” Какво означава обаче Божият Син, за да вярва някой, че Исус е Божият Син, той не трябва ли първо да е наясно с това кой е Бог? Мога ли да кажа, че вярвам, че някой е син на някого, но когато задам въпроса: Добре, а кой е бащата, тогава има пълно объркване по темата.

Ето друг отговор, той гласи: Хората казват, че Исус Христос е Спасител на света.  „Спасител на света”, но спасител от какво точно? Наясно ли са българите от какво точно е спасил света Исус? Повечето хора, които са запознати с Библията, биха казали „от греха”, но какво е грях, кой определя какво е грях и какво не е грях?  Тези въпроси опират до духовното просвещение на нашия народ – задача, с която сме натоварени всички ние като вярващи.

Много важно е да сме наясно, ако ще просвещаваме някого, какво му е ясно и какво не му е ясно на този човек. Тази дискусия има за цел именно това.

Друг отговор от анкетата гласи: Син на Господ и на света Дева Мария. Ето тук се появява личността на Мария, но дали се казва Мария или Мириам има ли значение? Или няма. Коя е тази жена, защо е важно това, че именно от нея се е родил Исус? Всички тези отговори са правилни, те са базирани на наблюдения от ваша страна, скъпи братя и сестри. Чули сте това, споделено на маса, в работата, в чат, или други социални форуми. Това е, което хората вярват. Ако Исус ви зададеше на вас днес въпроса: Кой хората в България казват, че Съм Аз?, вероятно това биха били отговорите, които бихме Му дали.

Ето и друг отговор: Според повечето мнения, Исус е историческа личност, но не такава, каквато го представя Библията.

Тук вече се появява Библията, какво българите мислят за Библията, за нас е интересно да си зададем подобен въпрос.

Какво мисли народа ни за Исус? Какво мислят хората за това кой е Мойсей Какво е Библията? – доста интересни въпроси.

Ако не си ги зададем и ако не сме наясно с това какво казват хората, надали отговорите, които ще дадем на тези хора, ще бъдат от някакво значение за тях и надали ще им помогнат с нещо. Понеже е много важно първо да сме наясно какво ниво на разбиране или неразбиране има в нашата аудитория, преди въобще да дадем съответния отговор, или иначе казано, когато се подготвяме да дадем отговори, или пък проповед, поучение на някакви хора, много мъдро и правилно е да сме наясно с това какво мислят тези хора по темата, доколко са информирани и доколко не.

Нямам за цел да засягам никой, но мисля, че е повече от ясно, че нивото на просвещение относно Библията в нашия народ е изключително жалко. .

Ето и друг отговор: Името Исус се ползва при момент на нужда за конкретна ситуация.” Това вече спада към сферата на суеверията, да призоваваш някакво име. За съжаление, такава е вярата на някои хора, трябва да ги просветим относно нивото на тяхното невежество и объркване по този въпрос.

Продължавам с отговорите от анкетата: Спасител, Който ще те избавя от зло, болест или неразрешима ситуация. Ако някой ти е направил зло, се казва „Господ вижда” и всичко се връща.  

Това е което българите мислят за Исус, че Той е просто някаква сила, нещо си, което ще те избави от зло.

Има я и темата със справедливостта. Господ като Съдия, Който отсъжда, следи за възмездието и ще накаже злото, казва друг човек

Бог следи за справедливост, която надвишава човешките съдилища и механизми за правораздаване, но ето тук отново не е ясно как Исус възмездява злото. Не е ясно как точно наказва Бог стореното зло. Това знание не е базирано на Библията, просто в българската култура се носи една линия на мислене, по-скоро е като поговорка, че Господ вижда и всичко се връща.

Преди близо 2000 години Исус пита своите ученици – Кой казват хората, че Съм  Аз?

Ето, направих същото запитване и споделям с вас тези отговори.

Сега искам да ви задам следния въпрос – Кой вие, вярващите, казвате, че е Исус? Това ще бъде следващата част на нашето поучение и тя ще фокусира на това каква е разликата между вярването на масите и вярванията на християните.

Защо се очаква ние да вярваме нещо различно и как да стигнем до това различно разбиране, на какво трябва да бъде основано то и дали това друго разбиране – кой е Исус – е правилно?

Как да стигнем до този правилен отговор? Възможно ли е да се стигне до него?  Възможно ли е някога, някой, който е бил вярващ в Исус, да е имал този правилен отговор? Понеже ако има в историята хора, които са вярвали и са имали правилната информация за това кой е Исус, и са сложили настрана популярните слухове, дистанцирали са се от мненията на популярната култура, избрали са да вярват, ако този правилен отговор и тази правилна вяра в Исус съществува, как да стигнем до нея?

Темата за правилното вярване е от голяма важност. Кой Исус се оказва изключително важно понеже именно това различава вярата на вярващия от суеверието. Приемането и разбирането на равилната информация или правилното разбиране за това кой е Исус, което откровение отделя даден човек и го определя като последовател и истински ученик на Исус. Отделя го от някой, който просто се е запознал с общи идеи за Него.

В следващата част на това поучение ще бъде обсъден въпроса за това кой точно би трябвало да е Исус за вярващите и за света.

Видео към статията тук: