Ден 2: Исус Христос от Назарет

2. Ние сме поверили спасението на своята душа на Бого-Човека Исус Христос от Назарет, Който предаде Себе Си за греха на света и възкръсна от мъртвите на третия ден – на Месията, обещан на Израел и на света от Бога на Авраам, Исак и Яков.

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център Прелом. Можете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение

В света има много невежество, свързано с разбирането за Исус, невежество относно това какво е представлявал, какви са били Неговото дело и живот, както и относно проявленията Му чрез Неговото Тяло през вековете.

Затова в тази част изясняваме централната роля на Исус и подчертаваме истината за Неговото естество като 100% Бог и 100% човек. Юдейският произход на Исус е основен в това разбиране.

Най-важна за нас е мисията Му на тази земя – да предаде Себе Си, за да бъде разпънат на Кръст за греха на света и да възкръсне на третия ден. Исус е обещаният на Израел и на целия свят Месия. Всички тези твърдения шокират ума на езичниците. Под „езичник“ имам предвид човек с нееврейски произход. Важно е да се знае, че ние като общност вярваме в Исус Христос, Който бе евреин. Това шокира ума на невярващите, но ги и предизвиква да преосмислят своите възгледи и вярвания. И ако са антисемити, то по-добре ще е още от самото начало на запознаването си с нашата вяра да осъзнаят, че трябва да направят важен избор.

Тези, които са убедени антисемити и държат на своите убеждения, като не искат да се променят, от момента на запознаването си с вярата ни, най-вероятно ще имат проблем. И те трябва да знаят това.

Ние не искаме част от нашата общност да бъдат хора, които таят в сърцата си дълбоко вкоренена омраза към евреите. Никой не се ражда антисемит. Това са идеи, които човек възприема на по-късен етап от своя живот. Бихме искали да има разговор, свързан  с антисемитизма и омразата към евреите. Бихме желали максимално да просветим обществото относно антисемитизма, който е основан на лъжи и пропаганда, които в голямата си част са с духовен произход, а именно – демонични. Връщайки се години назад, виждаме, че е имало големи противоречия в човешката история относно евреите. Ние осъзнаваме това и бихме искали да просветим максимален брой хора по въпросите, свързани с историята за произхода на еврейския народ, тяхната роля в Божия план и Божията воля за това как те да бъдат възприемани, какво е тяхното място в Неговия план днес и сега, както и какъв е приносът им за човечеството.

За съжаление, антисемитизмът продължава да оформя мисленето на мнозина, продължава да се таи в душите на доста хора, включително и на много българи. Осъзнаваме това, че вероятно има и такива, които просто са наивни и не са добре осведомени.

Запознаването с тази Харта още в самото начало, както и с еврейския произход на Исус, както и с еврейската основа на вярата ни, са добър повод за това един човек, който наистина иска да бъде просветен, да започне този процес на вътрешна реорганизация на мисленето си и да се запознае с основите на християнската вяра и с етоса на нашата общност, който изключва всякаква форма на антисемитизъм. Факт е, че много хора, наричащи себе си „вярващи в Исус“, са всъщност и антисемити. Те не разбират, че дълбоко в себе си таят демонична лъжа относно самата Личност, в която заявяват, че вярват и на Когото казват, че дължат спасението на душите си.

Точка втора от тази Харта хвърля светлина върху това противоречие и изяснява нашата позиция, която се надяваме да бъде възприета от всеки мислещ, търсещ и желаещ да познава истината човек.

 

Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом