Ден 6: Единство с Тялото

6. Това, което ни прави част от Тялото, е да бъдем едно с Него чрез Святия Дух и да приемем своето място в Неговото Тяло чрез общение с останалите. (1 Послание към Коринтяните 12:18)

Това назидание е част от поредицата #35ДниНаОткровение, която има за цел да разясни в по-голяма дълбочина същността на Хартата на Християнски Център ПреломМожете да следите тези публикации и във Фейсбук, под хаштага #35ДниНаОткровение.

Когато с вяра в Исус се обърнем към Бога, покаем се за греха в своя живот и приемем Неговата прошка, Святият Дух ни дава чудото на новорождението. Нашият дух се новоражда. Става сътворен наново. Това е най-великото от всички чудеса.

 Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама. Псалми 32:2

Блажен, благословен, щастлив е всеки мъж или жена, които са преживели среща с Бога, осъзнали са греховното си състояние и са приели Неговата прошка. Това, може да се каже, е цярът за нашето болно човечество. За жалост, болният не желае да приеме лекарството, нито приема диагнозата или предписаното лечение според Божието Слово. Но това не значи, че трябва да спираме да се молим и да помагаме на болното човечество – започвайки всеки със собствените си семейства, приятели, съседи и колеги.

Когато станем едно с Бога, осъзнаваме, че Той желае и може да ни направи части на Тялото Христово. Тогава споделяме Неговото Присъствие, Слово и любов с други хора, които са преживели същата трансформираща промяна в своя живот. Това носи усещане за сплотеност и създава реални възможности да си помагаме едни на други. А това радва Бога повече от всичко друго.

Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Нова заповед ви давам: да се обичате един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. Йоан 13:13-17, 34-35

Животът на единство с Бога е мистерия, тайнство, скрита за простото око реалност. Животът в Тялото Христово е възможност любовта, която казваме, че имаме към Бога и ближния си, да бъде проявена наяве.

Защото, както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Яков 2:26

Книгата Деяния на Апостолите, както и Посланията на апостолите към общностите от вярващи по онова време, разкриват начина, по който Ранната Църква е живеела практично християнския живот. Днес някои искат да имат чудесата, единството и святостта на Ранната Църква, но не искат да минат през процеса, през който минаваха хората тогава. А процесът означава смиряване, адаптиране, израстване, падане и ставане – и всичко това в контекста на духовно Тяло, сформирано по водителството на Святия Дух.

 

Каним ви да се абонирате за нашия мейлинг лист, ако желаете да ви държим в течение за всички нови материали по темата.

Георги Бакалов

Основател, Християнски Център Прелом